વાયરલ / મન હોય તો માળવે જવાય ! સીધી દિવાલ પર સડસડાટ ચડી ગઈ બકરી, વીડિયો જોઈને ટેન્શન થઈ જશે દૂર

trending in india goat climbing wall video

સામાન્ય રીતે પ્રાણી સીધી સપાટ દિવાલ પર ચડી શકતા નથી પરંતુ અહીં એક બકરીએ આ કારનામું કરી દેખાડતા લોકો રીતસરના ચોંક્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ