વાયરલ / 175 પ્રવાસીઓ સાથે આકાશમાં હતું વિમાન, બરાબરે ત્યારે ત્રાટકી ભયાનક વીજળી, પછી જોવા જેવો ઘાટ થયો

tourist plane hit by lightning with passengers emergency landing

રશિયામાં એક પ્રવાસી વિમાન જ્યારે આકાશમાં ઉડી રહ્યું હતું બરાબર આ સમયે તેની પર વીજળી ત્રાટકતા જોવા જેવો ઘાટ થયો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ