તમારા કામનું / 30 નવેમ્બર સુધી આ કામ નહીં કર્યું હોય તો અટકી જશે PFના પૈસા, જાણી લો શું છે પ્રોસેસ

till november 30 link your uan with aadhaar otherwise the money may stop

જો તમે ઈપીએફઓ ખાતાધારક છો તો તમારા માટે આ ખબર ખૂબ જ જરૂરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ