આસ્થા / ગાયત્રી મંત્રમાં છૂપાયેલું છે મોટું રહસ્ય! દરરોજ જાપ કરવાથી થાય છે એવા ફાયદા કે નહીં કર્યો હોય વિચાર

There is a big secret hidden in Gayatri Mantra! Consider the benefits of daily chanting

ગાયત્રી મંત્રને ચાર વેદનું મુખ્ય સાર તત્વ માનવામાં આવ્યું છે. મંત્ર જાપ કરતી વખતે આ નિયમોનુ પાલન કરવુ જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ