કેન્દ્રીય બજેટ / બજેટ તૈયાર કરવા સેંકડો અધિકારીઓ ઘર-પરિવારથી દૂર 14,400 મિનિટ કેદ, ઈન્ટરનેટ બંધ, આવી જડબેસલાક સુરક્ષામાં તૈયાર થાય છે બજેટ

There are built-in security measures to maintain the confidentiality of the budget

બજેટ તૈયાર કરવા સેંકડો અધિકારીઓ ઘર-પરિવારથી 10 દિવસ એટલે કે 14,400 મિનિટ દૂર રહે, બજેટની ગોપનીયતા જાળવવા જડબેસલાક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હોય છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ