સાવધાન / અમદાવાદના લગ્નમાં મશગૂલ લોકો વચ્ચે એક બાળકે કર્યો હાથ સફાયો, કન્યાને આપવાના દાગીના ગાયબ

Theft at a wedding in Krishnanagar, Ahmedabad

અમદાવાદના એક લગ્નમાં લોકો વાત કરવામાં મશગૂલ હતા ત્યારે એક બાળકે પોતાની હાથનો સફાયો કર્યો અને લગ્નમાં કન્યાને આપવાના સોનાના દાગીનાની કરી ચોરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ