આકરું વલણ  / 'અમને આવા નિર્દેશ આપવા મજબૂર ન કરો..' જજોની નિયુકિતમાં સમય લાગતા સુપ્રીમ કોર્ટ લાલઘૂમ, કેન્દ્રએ આપ્યો વળતો જવાબ

 The Supreme Court has become red faced due to the delay in the appointment of judges

જજોની નિમણુકમાં વિલંબ થતા સુપ્રિમ કોર્ટ લાલઘૂમ થઈ છે. આ મામલે કોર્ટે આકરું વલણ અપનાવી જણાવ્યું કે અમને એવા નિર્દેશ આપવા મજબૂર ન કરો જે અસહજ હોય! 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ