સોગંધનામું / મ્યુકર્મામાઇકોસિસના ઈન્જેક્શન કેન્દ્ર હસ્તગત, જેટલા આપશે એટલા જ રાજ્યને મળશે : ગુજ. હાઇકોર્ટમાં રૂપાણી સરકાર

The central government has control over the injection of mucormycosis

ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિ મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો કેસની વધુ સુનાવણી આજે હાથ ધરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ