ધર્મ / આ કમીઓના કારણે મનુષ્યના જીવનમાં પૈસાનું ખૂબ નુકસાન કરાવે છે શનિ, જાણો બચવા માટે શું કરવું

shani causes loss of money due to these problems in kundli

જો તમે ધનવાન હશો કે દરિદ્ર, આ કર્મોના આધારે શનિ દેવ નક્કી કરે છે. શનિની મહાદશા 19 વર્ષ સુધી ચાલે છે. તેથી નકારાત્મક પ્રભાવ થતા શનિ લાંબા સમય સુધી ધન સંબંધિત કષ્ટ આપે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ