કામની વાત / ખોવાઈ ગયું છે SBI ATM, આ નંબર પર કોલ કરીને ફટાફટ કરાવી લો બ્લોક, જાણો પ્રોસેસ

sbi atm is lost get card blocked by calling this number know the process

જો તમારું SBI ATM કાર્ડ ખોવાઈ ગયું છે તો તમે ફટાફક આ નંબર પર ફોન કરીને તેને બ્લોક કરાવી લો જેથી તમારા રૂપિયાને કોઈ નુકસાન ન થાય, જાણો પ્રોસેસ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ