નિર્ણય / RBIએ લીધો મોટો નિર્ણય : NEFT અને RTGS નોન બૅકિંગ સંસ્થાઓ પણ કરી શકશે, આ કારણે લીધો નિર્ણય

rbi opens centralised payment systems like rtgs neft for non banks in phase manner

RBIએ કહ્યું કે હવે નોન બેંકિંગ સંસ્થાઓ પણ NEFT અને RTGSની સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ