રાહત / લોનધારકો માટે RBI તરફથી મોટી જાહેરાત, EMI નહીં ચૂકવવા પર મળી આ રાહત

Rbi Gives Additional 90 Days After Moratorium Period To Declare A Loan Npa

જો હવે કોઈ પણ ખાતાધારક 180 દિવસ સુધી EMI નહીં ચૂકવે તો તેને ડિફોલ્ટર જાહેર કરી શકાશે નહીં. લોન લેનારાઓને 3 મહિનાના મોરાટોરિયમ પીરિયડ બાદ વધારાનો 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે જેથી તેઓ EMIને ફરી શરૂ કરી શકે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ