ગ્રાઉન્ડ ઝીરો / તાઉ-તે બાદ ફરી સૌરાષ્ટ્ર પર મોટી આફત, આછીદ્રા ગામ અને ઘેડ પંથકની સ્થિતિ જોઈ કહેશો બાપલિયા બચાવી લે..

 Rain disaster in Gir Somnath and Junagadh

વેરાવળનું આછીદ્રા ગામ હોય કે જૂનાગઢનો ઘેડ પંથક વરસાદી તારાજીની તસવીરો દિલ દહેલાવનારી છે..નુકશાનીનો ચિતાર આફત કરતાંય વધુ ચિંતાજનક છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ