પંઢરપુર / પુંડરિકની માતૃ-પિતૃ ભક્તિથી ભગવાન થયાં પ્રસન્ન

Pundarik mother father worship

મહારાષ્ટ્રમાં પંઢરપુર નામે મહાન તીર્થધામ છે.પંઢરપુરમાં  પુંડરિક  નામનો એક યુવાન હતો. ઉંમર લાયક થતાં તેના લગ્ન થયાં. સમય જતાં માતા પિતા વૃદ્ધ થયાં. પુંડરિક અને તેની પત્ની માતા પિતાની સેવા સરખી રીતે કરતાં નથી. તેના માતા પિતા દુઃખી થતાં હતાં. તે સમયમાં એક શહેરના નગર શેઠ ગંગાજીની યાત્રા કરવા જતા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ