પ્રેરણા / મોતને મહાત આપી, મનગમતા માણીગર અને પોતાના પ્રતિબિંબ સમી દીકરી મેળવનારી ગુજરાતી ગર્લની સંઘર્ષગાથા

poulomi patel Gujarati girl inspirational story

આજે વાત કરવી છે પૌલોમી પટેલની. વેદનાથી વિજય સુધીની યાત્રાની. 2001ના ઉનાળું વેકશનમાં દરેક બાળકની જેમ વેકેશનની મજા માણી રહેલી પૌલૌમી જીવનમાં એક એવી દુર્ઘટના ઘટી કે તેણે 16 વર્ષ સુધી 45 સર્જરી કરાવવી પડી. એટલું જ નહીં પરંતુ તેણે એમ છતાં હિંમત હાર્યા વગર જીવનથી ભરેલી આ યુવતી કોઈ પ્રેરણાથી કમ નથી. મોતને મહાત આપી મનગમતો માણીગર મેળવીને હાલ આ યુવતીના લગ્નજીવન બાગમાં મીઠી મધુરી મીસરી જેવી દીકરી પણ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ