સજાગ / સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા પોલીસ સજ્જ, જાણો કેટલા લોકોના અત્યાર સુધીમાં હથિયાર કર્યા જમા

Police equipped before local self-government elections

ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઇ 9 હજાર લોકો સામે અટકાયતી પગલા પણ લેવાયા છે. અત્યાર સુધી 60 ટકા લોકો હથિયાર જમા કરાવી ચૂક્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ