તવાઈ / રાજકોટમાં VTVના અહેવાલની અસર: ફાયર NOC વગરની 110 શાળાઑ અને 16 હોસ્પિટલને સીલ કરવાના આદેશથી ખળભળાટ

 Order to seal 110 schools and 16 private hospitals in Rajkot due to lack of fire safety

ફાયર વિભાગ વારંવાર નોટિસ આપી થાક્યું પણ તોય NOC ન લેતા આ મોટી કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ