ગૌરવ / JEE Main 2021નું પરિણામ જાહેર, અમદાવાદના અનંથ કીદામ્બીએ મેળવ્યું ટોપ 6માં સ્થાન

NTA Jee Main 2021 Result Ahmedabad ananth kidambi six position

JEE મેઈન્સ 2021નું પરિણામ જાહેર થયું છે ત્યારે એક અમદાવાદીએ ગુજરાતને ગૌરવ અપાવ્યુ છે અને પરિણામો ટોપ છમાં સ્થાન મેળવ્યુ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ