સુપ્રીમ કોર્ટ / હવે દવા કંપનીઓ પાસેથી મફતની વસ્તુઓ લઈ નહીં લઈ શકે ડોક્ટર્સ , સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

medicine companies should avoid free gifts to doctors

સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે કહ્યું કે, દવાઓના વેચાણ વધારવા માટે દવા કંપનીઓે દ્વારા ડોક્ટર્સને મફતની વસ્તૂઓ આપવી કાયદાકીય રીતે સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધિત છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ