ફેરફાર / LRD ભરતી NEWS: ગાંધીનગર બાદ હવે જુનાગઢ-સુરત મેદાનોની શારીરિક કસોટી મોકૂફ, જાણી લો નવી તારીખ

 LRD Recruitment: Physical test of Junagadh-Surat grounds postponed

ગાંધીનગર બાદ વાવ-સુરત, અને જુનાગઢમાં 6,7,8,10,11,12 અને 13 જાન્યુઆરીએ  યોજાનાર પરીક્ષાઓ મોકૂફ, ગ્રાઉન્ડ ઇન્ચાર્જ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત બંદોબસ્તમાં હોવાથી  પરીક્ષા મોકુફ રખાઇ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ