બેજવાબદારી / કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા: કોંગ્રસનું કચ્છમાં `ભુવાપૂજન'- જુઓ ભુજના હાલ બેહાલ

 kutch congress khada poojan pothole in Gujarat

ભુજની પોસ્ટઓફિસ પાસે ભુવો પડી જતા વિપક્ષ દ્વારા પૂજા કરવામાં આવી હતી શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ખાડાની પૂજા કરવામાં આવી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ