મહામારી / ઓમિક્રોનથી બચવું હશે તો બે માસ્ક પહેરવા જરુરી, મળશે 91 ટકા સુરક્ષા, WHOની મોટી સલાહ

If you want to avoid Omicron, you need to wear two masks, you will get 91% security, big advice from WHO

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનની સલાહ છે કે ઓમિક્રોનથી બચવા માટે ડબલ માસ્ક પહેરવું જરુરી છે અને આવું કરવાથી 91 ટકા સુરક્ષા મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ