એલર્ટ / બેંકમાં ખાતુ ધરાવતા હોય તો મોદી સરકારનો આ નવો નિયમ જાણી લેજો, નહીંતર ગયા જ સમજો

If you have a bank account, know this new rule of the Modi government

Check Bounce Rule : કાનૂની વ્યવસ્થા પરના બોજને ઘટાડવા માટે, નાણા મંત્રાલય વ્યક્તિના અન્ય ખાતામાંથી નાણાં કાપવા અને 'ચેક બાઉન્સ'ના કિસ્સામાં નવું ખાતું ખોલવા જેવા પગલાં પર વિચાર કરી રહ્યું છે.

Loading...