સાહેબ વાત મળી / પ્રજાના પૈસે જલ્સા! ગાંધીનગરમાં IAS અધિકારીએ 70 હજારના ભાડે આપી દીધો સરકારી બંગલો

IAS officer bungalow rent issue Gandhinagar

ગાંધીનગર પાસે રીલાયન્સ ચોકડી પાસે આવેલો IAS અધિકારીનો બંગલો ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. સાહેબ વાત મળી છે કે, અધિકારીએ સરકારી બંગલો ભાડે આપ્યો છે. અધિકારી બંગલાનું દર મહિને 70 હજાર રૂપિયા ભાડું લઇ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ