ભયાનક શોધ / નજીક જતાં જ માણસને અંદર ખેંચી લે છે નર્કનો ભયંકર કૂવો, નજારો જોઇને થર થર કાંપવા લાગશો

 Hell's well found in yemen

દરેક ધર્મમાં સ્વર્ગ અને નર્કમાં જવાનો રસ્તો છે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. જે વ્યક્તિ સારા કામ કરે છે તે સ્વર્ગમાં જાય છે અને ખરાબ કામ કરે છે તે નર્કમાં જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ