તમારા કામનું / વાળ ધોતી વખતે મોટાભાગના લોકો કરે છે આ ભૂલ માટે થાય છે હેર ફોલ, સાવધાન થઈ જાવ નહીં તો પડી જશે ટાલ

hair fall while bathing mistakes leads to baldness right way to use shampoo conditioner

ઘણી વખત આપણે ન્હાતી વખતે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ, જે આપણા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેના કારણે વાળ ખરવાની અને ટાલ પડવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ