આજથી અમલી / BIG BREAKING: તલાટી કમ મંત્રીઓ માટે સારા સમાચાર, ભથ્થામાં કરાયો મોટો વધારો, જાણો કેટલો

Gujarat Government Increase in the allowance of Talati cum mantri

તલાટી કમ મંત્રીઓને આ નિર્ણય પહેલા ભથ્થું 900 મળતું હતું જે હવે 3 હજાર મળશે, આજથી નવું ભથ્થું અમલી કરી દેવાયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ