મહત્વના સમાચાર / ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ શાળાના શિક્ષકો માટે ગુડ ન્યૂઝ: સાતમા પગાર પંચની ચૂકવણી અંગે શિક્ષણમંત્રીએ કર્યું મોટું એલાન

Good News for Teachers of Granted Schools in Gujarat: Education Minister Makes Big Announcement About 7th Pay Commission...

Big Decision Of Gujarat Government: ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક-ઉચ્ચતર શાળાના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામનાર આચાર્યને 1965ના ઠરાવ મુજબ મળશે લાભ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ