તમારા કામનું / Google Payના ભારતીય યૂઝર્સ માટે ખુશખબર, એપમાં આવ્યું નવું અપડૅટ, જાણી લો શું

Good news for Indian users of Google Pay, new update in the app, find out what

GPay અથવા Google pay એ ભારતીય વપરાશકર્તાઓને એક ખાસ નવી સર્વિસ આપી છે. યુઝર્સ હવે Hinglish માં પણ ગૂગલ પે નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ