જુગાર / થાઈલેન્ડમાં ખોટું કામ કરતાં ઝડપાયા 80 ભારતીયો: હોટલના રૂમમાં પોલીસે પાડી હતી રેડ, સ્થાનિક મહિલા જ માસ્ટર માઇન્ડ

Gambling in Thailand A 32-year-old woman from Thailand Indian people to gamble Police detained a total of 93 people in the...

થાઈલેન્ડમાં જુગાર: થાઈલેન્ડની એક 32 વર્ષની મહિલાએ ભારતીય લોકો માટે જુગાર રમવાની ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. પોલીસે દરોડામાં કુલ 93 લોકોની અટકાયત કરી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ