મહામંથન / અન્ય કર્મચારી પણ નથી રહ્યાં પેન્શનના હકદાર! તો પછી ગુજરાતના પૂર્વ ધારાસભ્યો કેમ માગે છે પેન્શન?

former MLAs was held in Gandhinagar in which former MLAs of the state gathered with the demand of pension

મહામંથન: ગાંધીનગરમાં પૂર્વ ધારાસભ્યોની બેઠક મળી જેમાં રાજ્યના પૂર્વ ધારાસભ્યો પેન્શનની માંગ સાથે એકઠા થયા. પૂર્વ ધારાસભ્યોનો તર્ક સાંભળીએ તો તેમનું કહેવું છે કે અન્ય રાજ્યમાં ધારાસભ્યોને પેન્શન મળે છે તો ગુજરાતના પૂર્વ ધારાસભ્યોને પેન્શન મળવું જોઈએ. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ