દેશી જુગાડ / VIDEO : બાઈક બની ગયું મગફળી કાઢવાનું મશીન, ખેડૂતનો જુગાડ જોઈને કહેશો ગજબ આઈડ્યા

farmers use splendor bike for extract groundnuts

જુગાડના મામલામાં ભારત કરતા આગળ કોઇ નથી. સામાન્ય વસ્તુનો એવો ઉપયોગ કરે છે કે માણસો વિચારમાં પડી જાય. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ