સુનાવણી / પોલીસ કમિશન, પોલીસ વિભાગમાં ખાલી જગ્યાઓ બાબતે સોગંદનામું કરવા નિર્દેશ, ગુજ. હાઈકોર્ટે લીધી છે સુઓમોટો

Directing affidavit regarding vacancies in police department

પોલીસને લગતી બાબતોને લઈ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સરકારની કાઢી ઝાટકણી કાઢી કહ્યું કે કોર્ટના આદેશ છતાં જવાબ રજૂ કેમ ન કરાયો? વધુમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા મુદ્દે જવાબ આપવા જણાવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ