નિવેદન  / કાયદે મેં રહોંગે તો....: બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની વિરોધીઓને સલાહ, ઉત્તરાખંડથી VIDEO શેર કર્યો

Dhirendra Shastri of Bageshwar Dham advises opponents, shared VIDEO from Uttarakhand

ઉત્તરાખંડ પહોંચેલા શાસ્ત્રીએ એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કરીને કહ્યું કે, જો તમે કાયદાનું પાલન કરશો તો.......

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ