વિવાદ વકર્યો / દેવાયત ખવડની મુશ્કેલીમાં વધારો: હવે વાત છેક PMO સુધી પહોંચી, જુઓ મયુરસિંહ રાણાના પરિવારે શું માંગ કરી

devayat khavad controversy reached the PMO

પીડિત મયુરસિંહ રાણાના પરિવારે હુમલા અંગેની વાત છેક PMO સુધી પહોંચાડતા લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ