મહામંથન / મોબાઈલમાં હોંશિયાર છો તો પછી સાયબર ગઠિયાઓથી કેમ છેતરાઓ છો? કેવી રીતે બચીને રહેવું?

Cybercrime-related crimes have increased in Gujarat, incidents of cheating people with fingertips have increased

મહામંથન: રાજ્યમાં થોડા સમયથી સાયબર માફિયાઓ સક્રિય થયા છે. ગુજરાતમાં સાયબર ક્રાઈમને અટકાવવા નિરંતર પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે પરંતુ સાયબર ક્રાઈમથી સામાન્ય માણસ છેતરાતો બચી જાય એવું ભાગ્યે જ બને છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ