મહામારી / આખા વર્લ્ડમાં પહોંચેલા કોરોનાનું ભારતમાં એક ઠેકાણે ન ચાલ્યું ગજુ, એક કેસ નહીં, કારણ ખૂબ ચોંકાવનારુ

Corona, which has reached all over the world, did not go here, not a single case, because it is very shocking.

કોરોના વાયરસ આખી દુનિયામાં પહોંચ્યો છે પરંતુ ભારતમાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં હજુ સુધી કોરોનાનું કંઈ ગજું ચાલ્યું નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ