હેલ્થ / વજન ઘટાડવા માટે જાતજાતની ટ્રિક્સ અપનાવતા લોકો હાઇ પ્રોટીન ડાયટનાં રિસ્ક જાણી લો, બીમારીને નોતરશો

consuming more amount of protein can cause kidney failure, know the high protein risks

વેઇટલોસ કરવા માટે ઘણા લોકો હાઇ પ્રોટીન ડાયેટ લે છે. ત્યારે જરૂરિયાત કરતાં વધુ પ્રોટીનનું સેવન કરવાથી શરીરમાં કેટલીક બીમારીઓ આવી શકે છે. જાણો હાઇ પ્રોટીન ડાયટનાં રિસ્ક.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ