ગાંધીનગર / શહેરી વિકાસને લઈ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખોલ્યો પટારો, 41.80 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા, વિકાસના આ કામોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

CM Bhupendra Patel opens road for urban development, allocates Rs 41.80 crore, in-principle approval for these development...

ગાંધીનગર અને સુરત મહાનગરને ‘સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના’ અન્વયે ૪૧.૮૦ કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કામો માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. જેમાં ગાંધીનગરને રૂ. પ.૧૧ કરોડ સુડા-સુરતને ૩૬.૬૯ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ