માથાભારે મહિલા / પતિ સાથે બાળકને લઈને ડખ્ખા થતાં મોબાઈલ ટાવર પર ચડી ગઈ મહિલા, મધમાખીએ હુમલો કર્યો તો નીચે આવી ગઈ

child was demanding from the husband the police kept celebrating the bees bitten

કેરલના તટીય વિસ્તાર અલપ્પુઝાના શહેર કાયમકુલમમાં એક મહિલાએ પોતાના બાળકને સાથે રાખવા માટે ટાવર પર ચડી ગઈ હતી. ત્યાર બાદ ભારે હોબાળો થયો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ