વિવાદનો અંત / સુપ્રીમને મળ્યાં પાંચ નવા જજ, કોલેજિયમની ભલામણને કેન્દ્રની લીલીઝંડી, કેટલો સ્ટાફ છે ટોપ કોર્ટનો

Centre Clears 5 New Supreme Court Judges After

ઘણા સમયની ગડમથલ બાદ આખરે સરકારે સુપ્રીમમાં પાંચ નવા જજોની નિયુક્તીને લીલીઝંડી આપી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ