મોટો નિર્ણય / મહામારીના કારણે આ રાજ્યમાં ધોરણ 10-12ની બોર્ડની પરીક્ષા પાછળ ઠેલાઈ, હવે જૂનમાં લેવાશે પરીક્ષા

board exams in Maharashtra postponed till June

કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિને જોતાં મહારાષ્ટ્રમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓનું ટાઈમ ટેબલ બદલાયું, હવે જૂન મહિનામાં લેવાશે પરીક્ષા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ