મુશ્કેલી / વડોદરા સ્માર્ટ સિટીના નામે ડફોળ બની પ્રજા, 4 વર્ષ બાદ પણ પડી રહ્યાં છે આ જરૂરી વસ્તુના ફાંફા

baroda corruption in smart city project

વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે અનેક વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્માર્ટસિટીના કામ શરૂ થયાને 4 વર્ષ થવા છતાં આજે સ્માર્ટ સીટીનું સપનું અધૂરું જ છે. અન્ય સગવડોની વાત તો દૂર શહેરના લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મેળવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ