મહાસંગ્રામ / સ્થાનિક સાથે ચકમક બાદ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર હુમલો, આ જગ્યાએ રાજકીય પક્ષના કાર્યકરો સામ-સામે જતાં માહોલ ગરમ

Attack on Congress candidate after skirmish with locals, political party activists face-to-face in this place

બીજા તબક્કાના મતદાન દરમ્યાન કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર હુમલો, આ જગ્યાએ મતદાન મથકની બહાર હોબાળોબીજા તબક્કાના મતદાન દરમ્યાન કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર હુમલો, આ જગ્યાએ મતદાન મથકની બહાર હોબાળો

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ