પેગાસસ હેકિંગ / જાસૂસીકાંડની ગરમા ગરમી વચ્ચે ઇઝરાયલની કંપનીએ કર્યો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ખુલાસો

amnesty international statement pegasus spyware

હાલમાં જ એક રિપોર્ટ છાપવામાં આવ્યો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે દુનિયાના લગભગ 50 હજાર ફોન હેક કરવામાં આવ્યા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ