નિમણૂક / એર માર્શલ આરકેએસ ભદોરિયા વાયુસેના નવા અધ્યક્ષ હશે, 27થી વધારે પ્રકારના ઉડાવ્યા છે પ્લેન

air marshal rks bhadauria appoint air chief ministry of defence

એર વાઇસ ચીફ એર માર્શલ આરકેએસ ભદોરિયા વાયુસેનાના નવા અધ્યક્ષ હશે. રક્ષા મંત્રાલયના મુખ્ય પ્રવક્તા મુજબ, સરકારે નવા વાયુસેના અધ્યક્ષ રૂપે આરકેએસ ભદોરિયાના નામ પર મહોર લગાવી છે. એમણે એર ચીફ માર્શલ બીએસ ધનોઆની જગ્યા લેશે. બીએસ ધનોઆ 30 સપ્ટેમ્બરે ચીફ ઓફ એર સ્ટાફના પદ પર રિટાયર થઇ રહ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ