આક્રોશ / ગુજરાત યુનિ.માં હજુ એડમિશન અદ્ધરતાલ, ખાનગીમાં તો પરીક્ષા આવી ગઈ, સરકાર કોઈ એક્શન લેશે?

Admission in Gujarat University is still pending, examination has come in private, will the government take any action?

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશને લઈ પુનઃ વિવાદમાં સપડાઈ છે. માસ પ્રમોશ આપ્યા બાદ હજી સુધી યુનિવર્સિટીએ પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરી નથી.જેને લઈને વિદ્યાર્થીમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ