ફાયદાની વાત / ખરેખર જાણવા જેવું... બાલ્કની કે છત? આખરે કઇ જગ્યાએ ACનું કોમ્પ્રેસર રાખવાથી ઘરમાં કુલિંગ વધારે થશે

ac outdoor unit location best to place air conditioner compressor roof or balcony

Air Conditioner Compressor: જો તમે ઈચ્છો છો કે એર કંડિશનર એકદમ જબરદસ્ત કૂલિંગ કરે તો તેના માટે તમારે સ્પ્લિટ એસીના આઉટડોર યુનિટને યોગ્ય જગ્યા પર લગાવવું પડશે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ