આંકડા / લો બોલો! 2 વર્ષમાં સ્વનિર્ભર MBBS કોલેજોમાં 6530 જગ્યાઓ ખાલી

6530 seat empty in MBBS collage in Gujarat

ગુજરાત વિધાનસભામાં MBBS કોલેજની ખાલી બેઠકો અંગે પ્રશ્ન પૂછાયો હતો જેના જવાબમાં જે આકંડા સરકારે રજૂ કર્યા તે ખરેખર ચોંકાવનારા છે. 

Loading...