વિશેષ / 6 દિવસનું એ યુદ્ધ : એકસાથે ચાર દેશોના હુમલા સામે કચ્છથી અડધી સાઈઝનું ઈઝરાયેલ કેવી રીતે જીત્યું હતું

6 day war how israel countered attack from four countries and protected their land

ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે વધી રહેલા ઘર્ષણને પગલે આગામી સમયમાં યુદ્ધની વિકટ સ્થિતિ સર્જાય તેવો માહોલ ઉભો થયો છે. 

Loading...